Hva skjer på Bygdøy

Pus kom tilbake

De fleste har vel fått med seg siden Facebook-siden «Bygdøy hjelper Bygdøy». Siste er at en liten katt i S H Lundhs vei var kommet på vidvanke. Men ble gjenforenet med sin familie. En hyggelig historie som vi bringer videre. https://www.facebook.com/groups/327104114914238/permalink/686486322309347/

Continue Reading Pus kom tilbake

Lekepyramide på Huk

Bygdø Vel med Julie Maske som oppdame har fått gjennomslag for at det settes opp en lekepyramide på Huk. Og den skal stå der «Tante Ellen» hadde sin barnehage. Julie Maske viser hvor pyramiden skal stå. Hva er mer naturlig? Og det lages også en liten platting med en bålplass i midten. Den er under…

Continue Reading Lekepyramide på Huk

Snart siste mulighet

-til å stemme på Bygdø Vels generalforsamling. Alle husstander på Bygdøy har får Bygdø Vels årsmelding i postkassen. Der er det det også en stemmeseddel hvor du kan stemme på hvem som skal lede Bygdø Vel det neste året. Du kan enten bruke stemmeseddel i årsmeldingen, skrive ut en fra websiden eller stemme elektronisk. Du…

Continue Reading Snart siste mulighet