Hva skjer på Bygdøy

Snart siste mulighet

-til å stemme på Bygdø Vels generalforsamling. Alle husstander på Bygdøy har får Bygdø Vels årsmelding i postkassen. Der er det det også en stemmeseddel hvor du kan stemme på hvem som skal lede Bygdø Vel det neste året. Du kan enten bruke stemmeseddel i årsmeldingen, skrive ut en fra websiden eller stemme elektronisk. Du…

Continue Reading Snart siste mulighet

Les og telefoner

Telefonkiosker har etter hvert mistet litt av sin betydning – etter at «alle» har mobiltelefon. Så sjeldne er de blitt at de faktisk er fredet. For at de ikke bare skal bli sående der – og kanskje utsettes for hærverk har Foreningen!LES tatt initiativet til at de blir en slags lokale biblioteker. Ikke et sånn…

Continue Reading Les og telefoner