Hva skjer på Bygdøy

Rengjøring av gater

Informasjon fra Bymiljøetaten Påminnelse om vårrengjøring(Dersom vårrengjøringen blitt utført i gaten din kan du se bort fra denne e-posten).Bymiljøetaten er nå godt i gang med å rengjøre Oslos gater. Vi startet 11. april og forventer å i all hovedsak være ferdig til 17. mai. På grunn av kjølig vær og snø vil imidlertid enkelte gater…

Continue Reading Rengjøring av gater

Saken med å ta Quislings badehus i bruk går videre

Eiendoms og byfornyingsetaten (EBY) har hatt såkalt oppstartsmøte med Plan og bygningsetaten(EBY). Så vidt vi forstår er det foreløpig ikke bevilget penger til prosjektet. Det er EBY som «eier» bygningen. I motsetning til det nye kafé og servicebygget som eies av Bymiljøetaten(BYM). Det er grunnen til at «badehuset» ikke var med i oppgraderingen som ble…

Continue Reading Saken med å ta Quislings badehus i bruk går videre

Snø fra hele Oslo til Huk

I mange dager har lastebiler kjørt gjennom Bygdøy med snø fra hele byen. Og dumpet det på parkeringsplassen på Huk. Etter at «eplehagen» ble full har de begynt på den store plassen. I følge Bymiljøetaten skal det ikke bli liggende der. De har nemlig ikke tillatelse til å bruke plassen til snødeponi. Midlertidig deponi er…

Continue Reading Snø fra hele Oslo til Huk