Kategorier
Uncategorized

Bygdøys nye menighetsråd

I årets første gudstjeneste ble det nye menighetsrådet presentert.

Bygdøy menighetsråd 2019 - 2023
Fra venstre: Jens J Lie-daglig leder Bygdøy menighet, Rut Ugland-sogneprest, Henriette Bendedicte Lønnum, Heidi Park, Tanja Fagerhol, Liv Anniken Berg, Liv Tvedt, Erik Samuelsen Uller, Hans Magnus Borge. (Irene Fet, Morten Moseng og Kristrian Lassen var ikke tilstede)

Av Hans Magnus Borge

Webredaktør