Kategorier
Uncategorized

Les og telefoner

Telefonkiosker har etter hvert mistet litt av sin betydning – etter at «alle» har mobiltelefon. Så sjeldne er de blitt at de faktisk er fredet.

For at de ikke bare skal bli sående der – og kanskje utsettes for hærverk har Foreningen!LES tatt initiativet til at de blir en slags lokale biblioteker.

Ikke et sånn gammeldags bibliotek med lånekort og streng bibliotekar. Men et sted du kan bytte til deg bøker. Og lese hvis det regner mens du venter på bussen.

Etter hvert er det jo blitt slik at vi alle har for mange bøker – og liten plass. Da kan løsningen være at noen andre kan ha glede av den boken du har lest – men synes er for fin til å kaste. Ta den med til lesekiosken og bytt den i en som står der.

Siden man jo ikke går inn der for å

Av Hans Magnus Borge

Webredaktør