Kategorier
Uncategorized

Saken med å ta Quislings badehus i bruk går videre

Eiendoms og byfornyingsetaten (EBY) har hatt såkalt oppstartsmøte med Plan og bygningsetaten(EBY). Så vidt vi forstår er det foreløpig ikke bevilget penger til prosjektet. Det er EBY som «eier» bygningen. I motsetning til det nye kafé og servicebygget som eies av Bymiljøetaten(BYM). Det er grunnen til at «badehuset» ikke var med i oppgraderingen som ble gjort på Huk for noen år siden. Det er som kjent litt dårlige telefonforbindelser internt i kommunen. Vi legger en lenke til saken under «Byggesaker» så kan du følge med underveis..

Av Hans Magnus Borge

Webredaktør