Kategorier
Uncategorized

Det foregår ting i Langvik

Som noen sikkert har fått med seg er det mye virksomhet i Langvik. Det som skjer er at det legges en dreneringsledning fra det nye Vikingtidsmuseet til Langvik. Den ligger i en tunell som er boret fra museet til Langvik. Under Fredriksborg blant annet. Den kommer ut i en grop innerst i Langvik. Derfra legges en rørledning langt ut i Langvik. Du kan lese mer i Vårt Nærmiljøs høstnummer her (side 14)

Sammen med dreneringsledningen trekkes også to slanger som skal varme og kjøle det nye museet. Da vi besøkte Langvik nylig var det litt stopp fordi bunten av rør og kabler hadde satt seg fast. Men de vi møtte fra AF-gruppen(hovedentrpenør) og Olinmb(spesialister på boring) var sikre på at dette skulle de få til. De hadde vært ute en vinterdag før!

Her går ledningene inn u tunellen

I øyeblikket ligger ledningene ut i Langviken

Men Christian og Nikolas fra AF-gruppen er sikre på at dette får de til!