Kategorier
Uncategorized

Har du forslag til Bygdø Vel

Bygdø Vel har generalforsamling/årsmøte 23. april på Bygdøhus.

Hvis du har forslag til saker som skal behandles der må du sende inn

Innen 15. mars

Send det til bygdovel@gmail.com