Kategorier
Uncategorized

Gjerdet rundt kongsgården ruster

Mange har nok lagt merke til at det «nye» gjerdet rundt Kongsgården ruster.

Vi har vært i kontakt med Slottet. Sikkerhetsansvarlig Lars Ivar Frøystad opplyser at de er veldig klar over det. De er i kontakt med leverandøren for å bli enige om hva som må gjøres.

Så får vi håpe at det ikke blir nye uker eller måneder med dirigering forbi stedet.

Kategorier
Uncategorized

Saken med å ta Quislings badehus i bruk går videre

Eiendoms og byfornyingsetaten (EBY) har hatt såkalt oppstartsmøte med Plan og bygningsetaten(EBY). Så vidt vi forstår er det foreløpig ikke bevilget penger til prosjektet. Det er EBY som «eier» bygningen. I motsetning til det nye kafé og servicebygget som eies av Bymiljøetaten(BYM). Det er grunnen til at «badehuset» ikke var med i oppgraderingen som ble gjort på Huk for noen år siden. Det er som kjent litt dårlige telefonforbindelser internt i kommunen. Vi legger en lenke til saken under «Byggesaker» så kan du følge med underveis..

Kategorier
Uncategorized

Litt bedre bademulighet på Huk

Noen har kanskje sett at det foregår litt arbeider på badebryggen ved strandrestauranten.

Bymiljø etaten kan opplyse at man (endelig) har fått midler til å gjøre noe med de ganske begredelige bademulighetene. I første omgang er det snakk om å gjøre den bedre tilgjengelig – såkalt «universell tilgjengelighet». Altså at man skal kunne komme i vannet selv om man ikke har full førlighet.

Nedenfor ser du en plan av hvordan det er tenkt. De lager en trebrygge tilsvarende den som er på kyststien i Frognerkilen, ut til selve bryggen Dessuten flytter de rullestol-rampen til samme området. Bildet nedenfor viser hvordan det er tenkt.

Bymiljøetaten lover at det skal bli ferdig april/mai. De antyder at det skal komme flere oppgraderinger – hvis de får penger.

Kategorier
Uncategorized

Snø fra hele Oslo til Huk

I mange dager har lastebiler kjørt gjennom Bygdøy med snø fra hele byen. Og dumpet det på parkeringsplassen på Huk. Etter at «eplehagen» ble full har de begynt på den store plassen.

I følge Bymiljøetaten skal det ikke bli liggende der. De har nemlig ikke tillatelse til å bruke plassen til snødeponi. Midlertidig deponi er visstnok tillatt Det skal videre til «Terje» snølekteren i Oslo havn. Men det betyr jo dobbelt så mye lastebilkjøring.

Espen Gjørv leder i Bygdø Vel, antyder at det mest miljøvennlige ville være å la det ligg der og smelte. «For da blir det filtrert gjennom jorden før det havner i sjøen – det beste filteret som finnes».

Men det er rimeligvis mange som stusser på at kjører snø fra hele byen til Bygdøy, men ikke fjerner snøen fra Bygdøys gater og spesielt fortau.

Kategorier
Uncategorized

Quislings badehus blir sommer-restaurant igjen

Etter å ha vansmektet i mange år ser det ut til at det igjen skal bli mulig å nyte sin sommerchampagne mens man ser utover fjorden.

Eiendoms og byfornyings etaten som har ansvaret for bygningen, har lagt frem planer. Men det er langt frem. Foreløpig er det ingen penger på plass. Men byantikvar Janne Wilberg har gitt prosjektet sin velsignelse. Bygningen er nemlig på hennes «gule liste».

Du kan følge saken i plan og bygningsetaten her Den ligger også under «Byggesaker på Bygdøy». Det vil komme oppdateringer etter hvert som saken skrider frem.

Kategorier
Uncategorized

Juletreet tennes på Musejordet på torsdag

Tradisjonen tro(og det er definitivt blitt en tradisjon) – tenner Bygdøy Idrettslag i godt samarbeide med Bygdø Vel og Bygdøy Skoles FAU juletreet på Musejordet. Det skjer på torsdag 1. desember.

For de som ikke husker det – her er noen bilder fra 2020.

Kategorier
Uncategorized

De frivillige på Bygdøy satte hverandre stevne

Bygdø Vel inviterte

Som alle vet fyller Bygdø Vel 150 år. Og siden Bygdø Vel står i sentrum av den frivillige aktiviteten på Bygdøy inviterte vi organisasjonene til Bygdøhus for å presentere seg. Og kanskje få nye medlemmer. Og hvordan det gikk kan du se ved å trykke «continue reading».

Bildene er tatt av Julia Maske og Dag-Erik Nordlie

Kategorier
Uncategorized

Juletreet på plass i kirken

Så er juletreet på plass i Bygdøy kirke. Men det er fare for at det ikke blir vanlige gudstjenester i år heller. Følg med på våre sider, på oppslagstavlene og kirkens hjemmesider www.kirken.no/bygdoy

Kategorier
Uncategorized

Snart slutt på lysregulering

Det er mange som har ergret seg over lysreguleringen ved Kongsgården. Og mange har nok undret seg over at det har tatt så lang tid.

Lars Ivar Frøystad, sikkerhetsansvarlig på Slottet beklager at det tar lengre tid enn først antatt. Det skyldes at grunnforholdene var mye dårligere enn det først hadde antatt.

Men han lover at innsnevringen og lysreguleringen skal være ferdig 23. november og i god tid før julemarkedene på Folkemuseet.

Kategorier
Uncategorized

Hva skjuler parkeringsplassen på Huk

Som vel de fleste har fått med seg foregår det en oppgradering på Huk. Det er bygget nytt servicebygg med kafe. Og toaletter – noen av dem helårs.

Det skal bli lys nedover veien til Huk. Og det skal legges ny strømkabel.

Dessuten skal bussene få mer plass. Det betyr at man må ta en del av parkeringsplassen. Det er vel fare for at el-bil laderne forsvinner en periode.

Men før de gjør noen ting må man sjekke hva som ligger under parkeringsplassen. For der kan nok litt av hvert blitt dumpet i byggeperioden. Derfor har kommunen engasjert Vaktmesterkompaniet til å ta jordprøver.

Vi møtte Ari som gjorde dette. Han brukte selvsagt politisk korrekt elektrisk gravemaskin. Ari er en utendørs mann – liker best å gjøre det fint utendørs. Det var en litt sur ettermiddag – men han stilte i kilt. Korrekt med refleks selvsagt.

Du kan lese mer om utbyggingen på Huk i siste nummer av Vårt Nærmiljø her. (side 16)