Kategorier
Uncategorized

«Sundby»(SPAR) åpner igjen

Etter flere måneders ombygging åpner SPAR – eller Sundby som ekte Bygdøyfolk sier igjen. På torsdag 15. april. Det er full ominnredning av lokalene. Vi bringer litt flere bilder og beskrivelse fra åpningen.

Kategorier
Uncategorized

KitzBygdøy

Bygdøy er i ferd med å etablere seg som det nye vintersportstedet. Takket være ildsjeler i Bygdøy idrettslag.

Og det vet elever og lærere på Bygdøy skole å benytte seg av. Under de fine dagene i begynnelsen av måneden var det flere som hadde fin skidag der. Som 5-trinn på fredagen. Både Kristian Brydøy og lærer Aslak Omdal Tveito var glade for at «noen» hadde lagt ned så mye dugnadsarbeide for å få til en flott skibakke.

At barna moret seg er det ingen tvil om(video)

Kategorier
Uncategorized

Hvit rev på Bygdøy

At Bygdøy har et rikt dyreliv er det kanskje ikke så mange som vet. Men det er både rev og grevling her. Rådyr har nok mange sett og ergret seg over. De spiser nemlig blomster.

det siste er noe som så spesielt som en hvit rev. Altså en albino. Det er flere som skal ha sett den. Men Kari Nordheim har skaffet fotografisk bevis – i sin egen hage i Benneches vei.

Kategorier
Uncategorized

Bygdøyfergene er i gang

Endelig er Bygdøyfergene i gang igjen.

Mange har nok savnet dette alternativet til bussene. Spesiellt når det er fint vær – og bussene må kjøre med halvt belegg.

Desverre kan du ikke benytte vanlig RUTER-billett. Grunnen er ikke vrangvilje. Men disse båtene er gamle. Fra lenge før det var noe som het universell utforming. Og en ombygging er uaktuell. For det første er sesongen kort. Og en ombygging er neppe aktuell med såpass gamle båter. Og hvis de skal være i RUTER-systemet må de ut på anbud. Og da må de være såkallt «universelt utformet» Altså for rullestoler etc. Og det ønsker ikke RUTER eller Oslo kommune å betale for. Les intervjuet med styreformann Kristian Quigstad i AFTENPOSTEN her

Men for 250 kroner får du et sesongkort. Halv pris for barn og pensjonister. Da er du også med på å opprettholde tilbudet.

Kategorier
Uncategorized

Nye trafikksikkerhetstiltak på Bygdøy

Bymiljøetaten har foreslått nye tiltak for å øke trafikksikkerheten i byen.

På Bygdøyer følgende områder prioritert: /innsnevring i Fredriksborgveien.

Du kan klikke her for å se flere detaljer. Her kan du også zoome inn.

  • Kryssinnstramming Huk Aveny/ Konsul Schjelderups vei,
  • innsnevring av Huk Aveny ved Langviksveien og fartspute
  • Innsnevring i Strømsborgveien rett før Huk
Kategorier
Uncategorized

Bygdøy Skole i gang etter corona stenging.

Det var nesten «første skoledag» stemning på Bygdøy skole da rektor Svein kunne ta i mot 1-2-3-4 klasse til skikkelig skole igjen.

Etter mange fine dager var det en fuktig dag – men det gjorde ikke noe. Det var stor stemning og selvsagt var Bygdøy Skoles musikkorps tilstede og spilte. Når det jo ikke blir vanlig 17. mai er det jo viktig å være tilstede.

Rektor Svein var tydelig tilstede med tommestokk for å kontrollere at alle holdt riktig avstand til hverandre.

Kategorier
Uncategorized

Ikke kast hundeposene i naturen

Mange samler opp hundens etterladenskaper i sorte hundeposer. Det er veldig bra.

Men så er det dessverre en del som så kaster posen fra seg igjen. Når sneen nå forsvinner – kommer de til syne.

Da er det faktisk mye bedre å la det ligge. Så blir det en del av kretsløpet.

Kategorier
Uncategorized

Har du et «grønt» prosjekt

Bilde: Fagerborg menighet

Bydel Frogner deler ut midler til grønne prosjekt. Men det haster å søke – fristen er 1. mars. https://vartoslo.no/sok-om-penger-til-gronne-tiltak-i-bydel-frogner-innen-1-mars/

Kategorier
Sykkelvei Uncategorized

Sykkelvei

Bygdø Vel har tatt initiativ for å få sykkelveisaken ut av det dødvanne den var kommet inn i .
Kjære Bygdøybeboere,

Etter noen år med stillstand med hensyn til sykkel/gangvei prosjektet, har Bygdø Vel tatt initiativ til og holdt et møte rundt fremdrift om bedre sykkel/gangvei til og fra Bygdøy. På kort og mellomlangsikt vil ha store utfordringer med tanke på trafikk i forbindelse med bygging av nytt Vikingtidsmuseum, og håndtering av turistbusser og besøkende. Når byggingen av nytt tennisanlegg starter, blir det mye trafikk med bort kjøring av masse.

Bygdø Vel inviterte noen av de som var aktive i siste runde rundt sykkel/gangvei prosjektet. De som ble kontaktet var positive til å se på utfordringene.

Hyggelig er det å registrere at uavhengig av hvilket standpunkt man hadde tidligere, er man nå enig om at vi ser på dette på nytt. Dette innebærer ikke at alt settes tilbake til null, men at man går igjennom det man har av materiale og ideer på nytt. Vi er alle enige om at hvis vi ønsker å komme videre med å fremme Bygdøys beste i disse sakene, så må vi stå sammen. Politikerne og etatene har ikke behandlet sykkel/gangvei problemet her på Bygdøy siden 2018, utenom at det er vedtatt å legge sykkel og gangvei mellom Folkemuseets inngang og Vikingskipene (i forbindelse med utbygging av Vikingtidsmuseet). Resten av sykkel/gangvei prosjektet er ikke vært diskutert.

Utgangspunktet for Bygdø Vel og oss i Trafikk og sykkel/gangvei-prosjektet er å se på hvordan vi som bor på Bygdøy kan være med på å utforme et godt trafikkmiljø. Fokus er sykkel/gangvei, trafikkavvikling og kollektivtransport inklusive ferge. Vi er klar over at dette er et meget omfattende prosjekt, men vi ønsker først og fremst å se på en god løsning på sykkel/gangvei prosjektet og på hvordan vi kan se på kollektivtrafikken til og fra Bygdøy.  Vi er allerede i gang med dette og har avtalt møter med flere av aktørene, som Ruter, Bygdø Fergen og Museene.

Gruppen som består av:

Pia Falk Lind, Arne Gregersen og Julie Maske fra Bygdø Vel,

Ingrid Torp, Fredrik Sneve, Einar Kjerschow og Christian F Meidell Lange som representerer seg selv og som flere kjenner fra lokalmiljøet.

Vi avholdt et veldig konstruktivt og positivt møte 16. januar 2020 hvor vi alle var enige om at vi ønsker å se på den best mulige løsningen for Bygdøy og  hvordan vi kan få prosessen i gang igjen.

Ønsket og intensjonen er vi sammen kan få til en god fremdrift og hvor vi kan legge frem tanker ideer og konkrete tiltak til beste for Bygdøys befolkning.

Kategorier
Uncategorized

Igjen en velykket juletrefest

Foto: Erik Uller og Therese Stavseth. Tekst: Hans Magnus Borge

Tradisjoner er alvorlige saker. Ihvertfall på Bygdøy. Og menighetens juletrefest på Fredriksborg er på Hellige Tre Kongers dag – 6 januar. Eller «Trettondagen» som svenskene sier og holder den hellig.

Igjen var det et vellykket arrangement i regi av det nye menighetsrådet.

Og julenissen – den ekte Ladegårdsnissen kom også i år. Med sin sekk med poser til alle snille barn. Ingen slemme barn i år heller.

I et fortrolig intervju med Bygdø Vel røpet han at det er et tronskifte på gang i Nissegården, et sted på Bygdøy.

Vi lar bildene tale for seg selv.