Kategorier
Uncategorized

Pus kom tilbake

De fleste har vel fått med seg siden Facebook-siden «Bygdøy hjelper Bygdøy».

Siste er at en liten katt i S H Lundhs vei var kommet på vidvanke. Men ble gjenforenet med sin familie. En hyggelig historie som vi bringer videre.

https://www.facebook.com/groups/327104114914238/permalink/686486322309347/

Kategorier
Uncategorized

Lekepyramide på Huk

Bygdø Vel med Julie Maske som oppdame har fått gjennomslag for at det settes opp en lekepyramide på Huk. Og den skal stå der «Tante Ellen» hadde sin barnehage.

Julie Maske viser hvor pyramiden skal stå.

Hva er mer naturlig? Og det lages også en liten platting med en bålplass i midten. Den er under arbeide. Vi traff Karl Christian Westbye og Tom Werner i ferd med å gjøre klart til steinlegging. Neste uke kommer en steinleggerlærling. Han skal avlegge sin fagprøve nettopp her. Vi skal prøve å følge opp.

Kategorier
Uncategorized

Snart siste mulighet

-til å stemme på Bygdø Vels generalforsamling.

Alle husstander på Bygdøy har får Bygdø Vels årsmelding i postkassen.

Der er det det også en stemmeseddel hvor du kan stemme på hvem som skal lede Bygdø Vel det neste året.

Du kan enten bruke stemmeseddel i årsmeldingen, skrive ut en fra websiden eller stemme elektronisk.

Du finner alle alternativene her

Kategorier
Uncategorized

Verdig lysmesse i Bygdøy Kirke

Lysmessen holdes på Allehelgensdag. Egentlig er dagen 1. november. Men av praktiske grunner feires den første søndag i november.  Tradisjonen med å kle seg ut på halloween, som kommer av All Hallows Eve, og betyr Alle Helgeners Aften. Halloween var jo som bekjent på torsdag.

For å markere dagen var det satt ut fakler langs veien. Og for å markere at vi ønsker oss vår egen urnelund var det satt ut gravlys i skråningen mot veien.

Inne i kirken var det tent 134 lys på alteret – til minne om de 134 som var gått bort siden forrige Allehelgensdag.

Oslo

Oslo Damekor gjorde gudstjenesten til en ekstra fin stund