Bygdø Vels generalforsamling 2021

Det innkalles til årsmøte i Bygdø Vel. Årsmøtet blir som i fjor elektronisk og postkasse. Nedenfor finner du årsmeldig, regnskap og stemmeseddel. Det samme er i årsmeldingen som deles ut i alle postkasser som vanlig.

Stemmeseddelen legges i postkasse ved Bygdøhus. Alternativt kan du stemme elektronisk. Lenken har du her. Begge må være i postkassen eller registrert senest 31. mai i år kl 24:00

Innkalling til generalforsamling

Protokoll generalforsamling 2020

Resultat 2020

Balanse 2020

Årsberetning 2020

Valgkomiteens forslag til kandidater

Stemmeseddel – fysisk

Stemmeseddel – elektronisk