Kategorier
Uncategorized

Nå skjer det snart noe på Huk

Mange har nok undret seg på at det ikke har blitt noen kafé i det nye bygget på Huk.

Vi har vært i kontakt med både Bymiljøetaten som eier bygget og de som fikk kontrakten på å drive det. Og fra driverne får vi hele tiden høre at snart kommer de i gang.

Sommeren er vel den store sesongen for et slikt sted. Men det har stått tomt hele tiden. På forespørsel får vi høre at det tar tid å få driftstillatelse og skjenke-løyve.

Men endelig ser det ut til at noe skjer. En bil fra et datafirma står der. Og det er kommet pappesker inne kunne vi konstatere i dag. Og vit vet nå hva det skal hete «På Huk». Enkelt og greit

Kategorier
Uncategorized

Kirketomten klar for konfirmasjon

Det er snart konfirmasjon – og denne gangen er det på «gamle» måten. Og da er det viktig med en fin ramme.

Bygdøy Kirke har såkalt «naturtomt». Det bruker Kirkelig fellesråd for alt hva det er verdt. Det er nemlig de som har ansvaret for vedlikehold, inne som ute. Et ansvar de skjøtter sånn passe. Men når det gjelder ute viser de til at her skal naturen råde.

Og det har den fått – altfor lenge. Mente Liv Anniken Berg og Henriette Lønnum. Derfor tok de initiativ til en storstilt dugnad før konfirmasjonen.

De engasjerte menighetsrådet, konfirmanter og foreldre og Kongsgården. Pluss en stor feiemaskin. Selveste Kongsbonden, Jan Tore Sørsdal kom med tilhenger og Kongens eldste traktor.

Mange kom med hakker, spader og diverse motorredskap. Familien Gjørv kom med en tilhenger full av et assortert utvalg. Vi er litt usikre på hvordan CO2 utslippene skal kompenseres.

Det ble saget, hugget og klippet utover kvelden. Og til slutt ble det det 2 store tilhengerlass.

-Dette er i god gammel norsk kirketradisjon, mente Arne Slørdahl, som er prest for konfirmantene -Hele menigheten tar ansvar. Og det er jo han som skal konfirmere 32 konfirmanter til helgen. I forhold til størrelsen er det ikke mange menigheter som slår Bygdøy her.

Og tilslutt samlet vi oss til pizza og brus.

Kategorier
Uncategorized

Pus kom tilbake

De fleste har vel fått med seg siden Facebook-siden «Bygdøy hjelper Bygdøy».

Siste er at en liten katt i S H Lundhs vei var kommet på vidvanke. Men ble gjenforenet med sin familie. En hyggelig historie som vi bringer videre.

https://www.facebook.com/groups/327104114914238/permalink/686486322309347/

Kategorier
Uncategorized

Kaféverten lar vente på seg

Etter at man har brukt ganske mange penger på et flott service- og kafébygg stårt det lukket og låst nå i den beste sommertiden.

Vi har vært i kontakt med de som skal drive stedet. De opplyser at det tar tid med å få tillatelsene til servering etc. I mellomtiden går både de og antagelig også kommunen glipp av gode inntekter. For det er jo ikke sikkert at det fine sommerværet varer.

Kategorier
Uncategorized

Lekepyramide på Huk

Bygdø Vel med Julie Maske som oppdame har fått gjennomslag for at det settes opp en lekepyramide på Huk. Og den skal stå der «Tante Ellen» hadde sin barnehage.

Julie Maske viser hvor pyramiden skal stå.

Hva er mer naturlig? Og det lages også en liten platting med en bålplass i midten. Den er under arbeide. Vi traff Karl Christian Westbye og Tom Werner i ferd med å gjøre klart til steinlegging. Neste uke kommer en steinleggerlærling. Han skal avlegge sin fagprøve nettopp her. Vi skal prøve å følge opp.

Kategorier
Uncategorized

Snart siste mulighet

-til å stemme på Bygdø Vels generalforsamling.

Alle husstander på Bygdøy har får Bygdø Vels årsmelding i postkassen.

Der er det det også en stemmeseddel hvor du kan stemme på hvem som skal lede Bygdø Vel det neste året.

Du kan enten bruke stemmeseddel i årsmeldingen, skrive ut en fra websiden eller stemme elektronisk.

Du finner alle alternativene her

Kategorier
Uncategorized

Servicebygget på Huk er i bruk

Det skjedde uten altfor mye haloy. Servicebygget på huk ble tatt i bruk under striregnet pinseaften. Riktig flott er det blitt med skikkelige toaletter. Ett av dem er for helårsdrift ser det ut til.

Riktig flott er det blitt.

Når man sitter på det som skal bli café området har man flott utsikt – til søppelkassene!

Men uansett – det er en veldig forbedring fra tidligere.

Kategorier
Uncategorized

Generalforsamlingen er i gang

Som i 2020 er det også i år en kombinasjon av digital og analog generalforsamling. Man kan enten stemme digitalt ved å klikke her eller man kan ta den som følger med den trykte årsmeldingen. Den fyller man ut og legger i den grønne postkassen ved Bygdøhus.

Så langt har 6 medlemmer stemt elektronisk.

Kategorier
Uncategorized

Elektronisk Generalforsamling i år også

På grunn av Covid-19 situasjonen og myndighetenes anbefalinger blir det også elektronisk- og postkasse-generalforsamling i år også.

Innkallingen ligger nå på hjemmesiden. Du kan klikke her – eller se på menyen under «Generalforsamlinger». Der vi l du finne en stemmeseddel som du kan skrive ut, gjøre dine valg og legge den i den grønne postkassen ved Bygdøhus. I løpet av uken vil det også komme en elektronisk variant hvor du kan stemme digitalt fra din egen pc, nettbrett eller telefon.

I løpet av en uke vil alle på Bygdøy får innkallingen i postkassen på vanlig måte. Der er også generalforsamlingspapirene pluss litt bonus-stoff.

Den elektroniske stemmeseddelen finner du her. Pass på at du ikke stemmer dobbelt.

Kategorier
Uncategorized

Les og telefoner

Telefonkiosker har etter hvert mistet litt av sin betydning – etter at «alle» har mobiltelefon. Så sjeldne er de blitt at de faktisk er fredet.

For at de ikke bare skal bli sående der – og kanskje utsettes for hærverk har Foreningen!LES tatt initiativet til at de blir en slags lokale biblioteker.

Ikke et sånn gammeldags bibliotek med lånekort og streng bibliotekar. Men et sted du kan bytte til deg bøker. Og lese hvis det regner mens du venter på bussen.

Etter hvert er det jo blitt slik at vi alle har for mange bøker – og liten plass. Da kan løsningen være at noen andre kan ha glede av den boken du har lest – men synes er for fin til å kaste. Ta den med til lesekiosken og bytt den i en som står der.

Siden man jo ikke går inn der for å