Kategorier
Uncategorized

Huk generasjonspark – den nye møteplassen på Bygdøy

I sin tid var det nordøstre hjørnet av Huk en campingplass, så ble det fotballøkke. De siste årene har det grønne arealet i enden av Grandeveien, nedenfor Villa Grande, ligget delvis brakk. Av og til observeres hunder i lek, andre ganger er det barnehagene som har pause og aktiviteter i gresset.

Men et så stort, fint og flatt grøntområde må kunne brukes til mer, tenkte vi i Bygdø Vel.

Vi har samarbeidet med Sara Glent, fysioterapeut og aktiv på Bygdøy seniorsenter, naboene Elisabeth Tanum og Gillian Raynes Godtfredsen, og med Ladegaardøen petanque ved Per Høst, og hatt samtaler med naboer og andre i området om ideen. 

Sommeren 2023 tok vi kontakt med parkforvalter Therese Hagland i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Hun stilte seg positiv til forslaget vårt om å lage en Huk generasjonspark. Dette vil være et tilbud for alle som bor på Bygdøy og alle som kommer til halvøya på besøk.

Våren 2024 inviterte Bygdø Vel landskapsarkitekt Hanna Haukøya Storemyr fra Studio Gorilla i Oslo til å lage en skisse over hvordan området kan bli. Vi spilte inn hvordan vi ser for oss en generasjonspark som et møtested mellom generasjoner. Og ønskene våre om petanquebane, fotballmål, treningspark for folk i alle aldre og noen attraktive lekeapparat.

Som skissen viser er mye mulig, men vi må etablere parken trinnvis og forstår at ikke alle detaljer blir som på tegningen.

Prosessen er allerede i gang. Første steg på veien er etablering av en petanquebane, til glede for både ungdommer og de som er noe eldre.

Bygdø Vel søker finansiell støtte gjennom flere stiftelser. Om alt går i orden kan den bygges allerede i løpet av sommeren, og bidra til en hyggelig aktivitet på tvers av alder og erfaring. Det fine med petanque er at det går fort å lære, men tar et helt liv å virkelig mestre. 

For å komme i mål med hele prosjektet, trenger vi også drahjelp lokalt. Vi trenger både dugnadshjelp og økonomisk støtte fra så vel stiftelser som privatpersoner og bedrifter.

I første omgang er det petanquebanen som skal finansieres, og neste år starter trinn to med en sirkelhuske.

Interessert i å bidra? Vi samler inn penger via Spleis.  

Kategorier
Uncategorized

Har du forslag til Bygdø Vel

Bygdø Vel har generalforsamling/årsmøte 23. april på Bygdøhus.

Hvis du har forslag til saker som skal behandles der må du sende inn

Innen 15. mars

Send det til bygdovel@gmail.com

Kategorier
Uncategorized

Slik blir du kvitt juletreet

Veldig hyggelig å juletreet i hus. Men når julen er over er det greit å få det vekk.

Kommunen henter i år også. Det skjer tirsdag 9. januar.

Du må bare sørge for å legge det på de «vanlige » oppsamlingsstedene. Se nedenfor hvis du er i tvil.

Og vær så snill. Hvis du er for sen – ikke legg det på oppsamlingsplassen. For da kan det ta laaang tid før det blir hentet.

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/nar-hentes-avfallet/henting-av-juletrar/#gref

Kategorier
Uncategorized

Det foregår ting i Langvik

Som noen sikkert har fått med seg er det mye virksomhet i Langvik. Det som skjer er at det legges en dreneringsledning fra det nye Vikingtidsmuseet til Langvik. Den ligger i en tunell som er boret fra museet til Langvik. Under Fredriksborg blant annet. Den kommer ut i en grop innerst i Langvik. Derfra legges en rørledning langt ut i Langvik. Du kan lese mer i Vårt Nærmiljøs høstnummer her (side 14)

Sammen med dreneringsledningen trekkes også to slanger som skal varme og kjøle det nye museet. Da vi besøkte Langvik nylig var det litt stopp fordi bunten av rør og kabler hadde satt seg fast. Men de vi møtte fra AF-gruppen(hovedentrpenør) og Olinmb(spesialister på boring) var sikre på at dette skulle de få til. De hadde vært ute en vinterdag før!

Her går ledningene inn u tunellen

I øyeblikket ligger ledningene ut i Langviken

Men Christian og Nikolas fra AF-gruppen er sikre på at dette får de til!

Kategorier
Uncategorized

Huk fotballklubb – sølv i Norway Cup

Årets Norway cup brakte Huks lag gutter 13-14 år kom nesten helt til topps i sin klasse. Etter å gått ubeseiret gjennom turneringen møtte de sine jevnaldrende fra Gaza – Gaza Kids. Også de ubeseiret til da.

Det ble en spennende og jevn kamp. Gaza fikk første mål. Så utlignet Huk ut i 2ndre omgang. Så ble det mye frem og tilbake mens sjanser på begge sider. Intill Gaza klarte å skåre rett før slutt.

Alle – var enige om at det var en jevn kamp og pent spill. Og mange var vel også litt glade for at Gaza guttene kunne ta med seg en gullpokal til en hverdag som er vesentlig vanskeligere enn på Bygdøy.

Vi kommer senere med flere bilder.

Kategorier
Uncategorized

Endelig ny badebrygge på Huk klar

Vi kan nå konstatere at den nye badebryggen på Huk er klar. den har jo vært ønsket og etterlyst lenge.

Men – det er bare en trapp. Riktignok vesentlig mer solid enn den gamle. Og stadig vekk beregnet på de spreke.

Kategorier
Uncategorized

Bygdø vel generalforsamling 25. april

Generalforsamlingen holdes som vanlig på Bygdøhus 25. april klokken 19:00. I tillegg til de vanlige sakene har vi invitert lokalpolitikere for å fortelle alt hva godt de skal gjøre – hvis de blir valgt. Med fokus på lokale saker

Du kan lese innkalling og årsmelding her

Kategorier
Uncategorized

Gjerdet rundt kongsgården ruster

Mange har nok lagt merke til at det «nye» gjerdet rundt Kongsgården ruster.

Vi har vært i kontakt med Slottet. Sikkerhetsansvarlig Lars Ivar Frøystad opplyser at de er veldig klar over det. De er i kontakt med leverandøren for å bli enige om hva som må gjøres.

Så får vi håpe at det ikke blir nye uker eller måneder med dirigering forbi stedet.

Kategorier
Uncategorized

Saken med å ta Quislings badehus i bruk går videre

Eiendoms og byfornyingsetaten (EBY) har hatt såkalt oppstartsmøte med Plan og bygningsetaten(EBY). Så vidt vi forstår er det foreløpig ikke bevilget penger til prosjektet. Det er EBY som «eier» bygningen. I motsetning til det nye kafé og servicebygget som eies av Bymiljøetaten(BYM). Det er grunnen til at «badehuset» ikke var med i oppgraderingen som ble gjort på Huk for noen år siden. Det er som kjent litt dårlige telefonforbindelser internt i kommunen. Vi legger en lenke til saken under «Byggesaker» så kan du følge med underveis..

Kategorier
Uncategorized

Litt bedre bademulighet på Huk

Noen har kanskje sett at det foregår litt arbeider på badebryggen ved strandrestauranten.

Bymiljø etaten kan opplyse at man (endelig) har fått midler til å gjøre noe med de ganske begredelige bademulighetene. I første omgang er det snakk om å gjøre den bedre tilgjengelig – såkalt «universell tilgjengelighet». Altså at man skal kunne komme i vannet selv om man ikke har full førlighet.

Nedenfor ser du en plan av hvordan det er tenkt. De lager en trebrygge tilsvarende den som er på kyststien i Frognerkilen, ut til selve bryggen Dessuten flytter de rullestol-rampen til samme området. Bildet nedenfor viser hvordan det er tenkt.

Bymiljøetaten lover at det skal bli ferdig april/mai. De antyder at det skal komme flere oppgraderinger – hvis de får penger.