Kategorier
Uncategorized

Snø fra hele Oslo til Huk

I mange dager har lastebiler kjørt gjennom Bygdøy med snø fra hele byen. Og dumpet det på parkeringsplassen på Huk. Etter at «eplehagen» ble full har de begynt på den store plassen.

I følge Bymiljøetaten skal det ikke bli liggende der. De har nemlig ikke tillatelse til å bruke plassen til snødeponi. Midlertidig deponi er visstnok tillatt Det skal videre til «Terje» snølekteren i Oslo havn. Men det betyr jo dobbelt så mye lastebilkjøring.

Espen Gjørv leder i Bygdø Vel, antyder at det mest miljøvennlige ville være å la det ligg der og smelte. «For da blir det filtrert gjennom jorden før det havner i sjøen – det beste filteret som finnes».

Men det er rimeligvis mange som stusser på at kjører snø fra hele byen til Bygdøy, men ikke fjerner snøen fra Bygdøys gater og spesielt fortau.

Kategorier
Uncategorized

Quislings badehus blir sommer-restaurant igjen

Etter å ha vansmektet i mange år ser det ut til at det igjen skal bli mulig å nyte sin sommerchampagne mens man ser utover fjorden.

Eiendoms og byfornyings etaten som har ansvaret for bygningen, har lagt frem planer. Men det er langt frem. Foreløpig er det ingen penger på plass. Men byantikvar Janne Wilberg har gitt prosjektet sin velsignelse. Bygningen er nemlig på hennes «gule liste».

Du kan følge saken i plan og bygningsetaten her Den ligger også under «Byggesaker på Bygdøy». Det vil komme oppdateringer etter hvert som saken skrider frem.

Kategorier
Uncategorized

Juletreet tennes på Musejordet på torsdag

Tradisjonen tro(og det er definitivt blitt en tradisjon) – tenner Bygdøy Idrettslag i godt samarbeide med Bygdø Vel og Bygdøy Skoles FAU juletreet på Musejordet. Det skjer på torsdag 1. desember.

For de som ikke husker det – her er noen bilder fra 2020.

Kategorier
Uncategorized

De frivillige på Bygdøy satte hverandre stevne

Bygdø Vel inviterte

Som alle vet fyller Bygdø Vel 150 år. Og siden Bygdø Vel står i sentrum av den frivillige aktiviteten på Bygdøy inviterte vi organisasjonene til Bygdøhus for å presentere seg. Og kanskje få nye medlemmer. Og hvordan det gikk kan du se ved å trykke «continue reading».

Bildene er tatt av Julia Maske og Dag-Erik Nordlie

Kategorier
Uncategorized

Hva skjer på Huk

De fleste har vel fått med seg at det foregår store ting på Huk. Parkeringsplassen er fylt med gravemaskiner og brakker. Det graves flere steder. Her finner du flere detaljer..

Vi skal prøve å holde dere oppdatert på det som skjer.

Kategorier
Uncategorized

Juletreet på plass i kirken

Så er juletreet på plass i Bygdøy kirke. Men det er fare for at det ikke blir vanlige gudstjenester i år heller. Følg med på våre sider, på oppslagstavlene og kirkens hjemmesider www.kirken.no/bygdoy

Kategorier
Uncategorized

Snart slutt på lysregulering

Det er mange som har ergret seg over lysreguleringen ved Kongsgården. Og mange har nok undret seg over at det har tatt så lang tid.

Lars Ivar Frøystad, sikkerhetsansvarlig på Slottet beklager at det tar lengre tid enn først antatt. Det skyldes at grunnforholdene var mye dårligere enn det først hadde antatt.

Men han lover at innsnevringen og lysreguleringen skal være ferdig 23. november og i god tid før julemarkedene på Folkemuseet.

Kategorier
Uncategorized

Hva skjuler parkeringsplassen på Huk

Som vel de fleste har fått med seg foregår det en oppgradering på Huk. Det er bygget nytt servicebygg med kafe. Og toaletter – noen av dem helårs.

Det skal bli lys nedover veien til Huk. Og det skal legges ny strømkabel.

Dessuten skal bussene få mer plass. Det betyr at man må ta en del av parkeringsplassen. Det er vel fare for at el-bil laderne forsvinner en periode.

Men før de gjør noen ting må man sjekke hva som ligger under parkeringsplassen. For der kan nok litt av hvert blitt dumpet i byggeperioden. Derfor har kommunen engasjert Vaktmesterkompaniet til å ta jordprøver.

Vi møtte Ari som gjorde dette. Han brukte selvsagt politisk korrekt elektrisk gravemaskin. Ari er en utendørs mann – liker best å gjøre det fint utendørs. Det var en litt sur ettermiddag – men han stilte i kilt. Korrekt med refleks selvsagt.

Du kan lese mer om utbyggingen på Huk i siste nummer av Vårt Nærmiljø her. (side 16)

Kategorier
Uncategorized

Nå skjer det snart noe på Huk

Mange har nok undret seg på at det ikke har blitt noen kafé i det nye bygget på Huk.

Vi har vært i kontakt med både Bymiljøetaten som eier bygget og de som fikk kontrakten på å drive det. Og fra driverne får vi hele tiden høre at snart kommer de i gang.

Sommeren er vel den store sesongen for et slikt sted. Men det har stått tomt hele tiden. På forespørsel får vi høre at det tar tid å få driftstillatelse og skjenke-løyve.

Men endelig ser det ut til at noe skjer. En bil fra et datafirma står der. Og det er kommet pappesker inne kunne vi konstatere i dag. Og vit vet nå hva det skal hete «På Huk». Enkelt og greit

Kategorier
Uncategorized

Kirketomten klar for konfirmasjon

Det er snart konfirmasjon – og denne gangen er det på «gamle» måten. Og da er det viktig med en fin ramme.

Bygdøy Kirke har såkalt «naturtomt». Det bruker Kirkelig fellesråd for alt hva det er verdt. Det er nemlig de som har ansvaret for vedlikehold, inne som ute. Et ansvar de skjøtter sånn passe. Men når det gjelder ute viser de til at her skal naturen råde.

Og det har den fått – altfor lenge. Mente Liv Anniken Berg og Henriette Lønnum. Derfor tok de initiativ til en storstilt dugnad før konfirmasjonen.

De engasjerte menighetsrådet, konfirmanter og foreldre og Kongsgården. Pluss en stor feiemaskin. Selveste Kongsbonden, Jan Tore Sørsdal kom med tilhenger og Kongens eldste traktor.

Mange kom med hakker, spader og diverse motorredskap. Familien Gjørv kom med en tilhenger full av et assortert utvalg. Vi er litt usikre på hvordan CO2 utslippene skal kompenseres.

Det ble saget, hugget og klippet utover kvelden. Og til slutt ble det det 2 store tilhengerlass.

-Dette er i god gammel norsk kirketradisjon, mente Arne Slørdahl, som er prest for konfirmantene -Hele menigheten tar ansvar. Og det er jo han som skal konfirmere 32 konfirmanter til helgen. I forhold til størrelsen er det ikke mange menigheter som slår Bygdøy her.

Og tilslutt samlet vi oss til pizza og brus.