Kategorier
Uncategorized

Servicebygget på Huk er i bruk

Det skjedde uten altfor mye haloy. Servicebygget på huk ble tatt i bruk under striregnet pinseaften. Riktig flott er det blitt med skikkelige toaletter. Ett av dem er for helårsdrift ser det ut til.

Riktig flott er det blitt.

Når man sitter på det som skal bli café området har man flott utsikt – til søppelkassene!

Men uansett – det er en veldig forbedring fra tidligere.

Kategorier
Uncategorized

Generalforsamlingen er i gang

Som i 2020 er det også i år en kombinasjon av digital og analog generalforsamling. Man kan enten stemme digitalt ved å klikke her eller man kan ta den som følger med den trykte årsmeldingen. Den fyller man ut og legger i den grønne postkassen ved Bygdøhus.

Så langt har 6 medlemmer stemt elektronisk.

Kategorier
Uncategorized

Elektronisk Generalforsamling i år også

På grunn av Covid-19 situasjonen og myndighetenes anbefalinger blir det også elektronisk- og postkasse-generalforsamling i år også.

Innkallingen ligger nå på hjemmesiden. Du kan klikke her – eller se på menyen under «Generalforsamlinger». Der vi l du finne en stemmeseddel som du kan skrive ut, gjøre dine valg og legge den i den grønne postkassen ved Bygdøhus. I løpet av uken vil det også komme en elektronisk variant hvor du kan stemme digitalt fra din egen pc, nettbrett eller telefon.

I løpet av en uke vil alle på Bygdøy får innkallingen i postkassen på vanlig måte. Der er også generalforsamlingspapirene pluss litt bonus-stoff.

Den elektroniske stemmeseddelen finner du her. Pass på at du ikke stemmer dobbelt.

Kategorier
Uncategorized

Les og telefoner

Telefonkiosker har etter hvert mistet litt av sin betydning – etter at «alle» har mobiltelefon. Så sjeldne er de blitt at de faktisk er fredet.

For at de ikke bare skal bli sående der – og kanskje utsettes for hærverk har Foreningen!LES tatt initiativet til at de blir en slags lokale biblioteker.

Ikke et sånn gammeldags bibliotek med lånekort og streng bibliotekar. Men et sted du kan bytte til deg bøker. Og lese hvis det regner mens du venter på bussen.

Etter hvert er det jo blitt slik at vi alle har for mange bøker – og liten plass. Da kan løsningen være at noen andre kan ha glede av den boken du har lest – men synes er for fin til å kaste. Ta den med til lesekiosken og bytt den i en som står der.

Siden man jo ikke går inn der for å

Kategorier
Uncategorized

«Sundby»(SPAR) åpner igjen

Etter flere måneders ombygging åpner SPAR – eller Sundby som ekte Bygdøyfolk sier igjen. På torsdag 15. april. Det er full ominnredning av lokalene. Vi bringer litt flere bilder og beskrivelse fra åpningen.

Kategorier
Uncategorized

KitzBygdøy

Bygdøy er i ferd med å etablere seg som det nye vintersportstedet. Takket være ildsjeler i Bygdøy idrettslag.

Og det vet elever og lærere på Bygdøy skole å benytte seg av. Under de fine dagene i begynnelsen av måneden var det flere som hadde fin skidag der. Som 5-trinn på fredagen. Både Kristian Brydøy og lærer Aslak Omdal Tveito var glade for at «noen» hadde lagt ned så mye dugnadsarbeide for å få til en flott skibakke.

At barna moret seg er det ingen tvil om(video)

Kategorier
Uncategorized

Hvit rev på Bygdøy

At Bygdøy har et rikt dyreliv er det kanskje ikke så mange som vet. Men det er både rev og grevling her. Rådyr har nok mange sett og ergret seg over. De spiser nemlig blomster.

det siste er noe som så spesielt som en hvit rev. Altså en albino. Det er flere som skal ha sett den. Men Kari Nordheim har skaffet fotografisk bevis – i sin egen hage i Benneches vei.

Kategorier
Uncategorized

Bygdøyfergene er i gang

Endelig er Bygdøyfergene i gang igjen.

Mange har nok savnet dette alternativet til bussene. Spesiellt når det er fint vær – og bussene må kjøre med halvt belegg.

Desverre kan du ikke benytte vanlig RUTER-billett. Grunnen er ikke vrangvilje. Men disse båtene er gamle. Fra lenge før det var noe som het universell utforming. Og en ombygging er uaktuell. For det første er sesongen kort. Og en ombygging er neppe aktuell med såpass gamle båter. Og hvis de skal være i RUTER-systemet må de ut på anbud. Og da må de være såkallt «universelt utformet» Altså for rullestoler etc. Og det ønsker ikke RUTER eller Oslo kommune å betale for. Les intervjuet med styreformann Kristian Quigstad i AFTENPOSTEN her

Men for 250 kroner får du et sesongkort. Halv pris for barn og pensjonister. Da er du også med på å opprettholde tilbudet.

Kategorier
Uncategorized

Nye trafikksikkerhetstiltak på Bygdøy

Bymiljøetaten har foreslått nye tiltak for å øke trafikksikkerheten i byen.

På Bygdøyer følgende områder prioritert: /innsnevring i Fredriksborgveien.

Du kan klikke her for å se flere detaljer. Her kan du også zoome inn.

  • Kryssinnstramming Huk Aveny/ Konsul Schjelderups vei,
  • innsnevring av Huk Aveny ved Langviksveien og fartspute
  • Innsnevring i Strømsborgveien rett før Huk
Kategorier
Uncategorized

Bygdøy Skole i gang etter corona stenging.

Det var nesten «første skoledag» stemning på Bygdøy skole da rektor Svein kunne ta i mot 1-2-3-4 klasse til skikkelig skole igjen.

Etter mange fine dager var det en fuktig dag – men det gjorde ikke noe. Det var stor stemning og selvsagt var Bygdøy Skoles musikkorps tilstede og spilte. Når det jo ikke blir vanlig 17. mai er det jo viktig å være tilstede.

Rektor Svein var tydelig tilstede med tommestokk for å kontrollere at alle holdt riktig avstand til hverandre.