Sykkeleveien på Bygdøy

Oppdatering 14. desember 2022.

Etter at saken om sykkelvei hadde ligget stille lenge ble det tatt et nytt initiativ fra Bygdø Vel høsten 2022. En komite ledet av Pia Falk Lind(styremedlem i Bygdø Vel) fikk i oppdrag å lage en skisse til et redusert forslag og å skape konsensus om det på Bygdøy. Det ble laget en skisse som ble presentert for pressen og byrådsvadelingen.

Etter dette er det blitt stille. Henvendelser har ikke blitt besvart.

Det vurderes nå å ta fornyet kontakt med Byrådsavdelingen.

Vedlagt ser du en skisse av forslaget.

Her ser du brevet som er sendt til byrådsavdelingen