Sykkeleveien på Bygdøy

Etter at Bygdø Vel tok initiativ til å få sykkeleveisaken «på skinner igjen» har saken tatt en ny og positiv vending.

Som kjent har det vært motstand til den opprinnelige planen. Mange oppfattet den som en sykkel-motorvei som.

Bygdø Vel dannet da en gruppe som skulle prøve å forene kreftene slik at Bygdøy kan fremstå samlet. Gruppen blir ledet av Pia Lind. Vik trygt si at dette arbeidet ha båret frukter. Det har vært 2 avisoppslag og nå sist i Aftenposten.

Vedlagt ser du en skisse av forslaget.

Her ser du brevet som er sendt til byrådsavdelingen