Kategorier
Sykkelvei Uncategorized

Sykkelvei

Bygdø Vel har tatt initiativ for å få sykkelveisaken ut av det dødvanne den var kommet inn i .
Kjære Bygdøybeboere,

Etter noen år med stillstand med hensyn til sykkel/gangvei prosjektet, har Bygdø Vel tatt initiativ til og holdt et møte rundt fremdrift om bedre sykkel/gangvei til og fra Bygdøy. På kort og mellomlangsikt vil ha store utfordringer med tanke på trafikk i forbindelse med bygging av nytt Vikingtidsmuseum, og håndtering av turistbusser og besøkende. Når byggingen av nytt tennisanlegg starter, blir det mye trafikk med bort kjøring av masse.

Bygdø Vel inviterte noen av de som var aktive i siste runde rundt sykkel/gangvei prosjektet. De som ble kontaktet var positive til å se på utfordringene.

Hyggelig er det å registrere at uavhengig av hvilket standpunkt man hadde tidligere, er man nå enig om at vi ser på dette på nytt. Dette innebærer ikke at alt settes tilbake til null, men at man går igjennom det man har av materiale og ideer på nytt. Vi er alle enige om at hvis vi ønsker å komme videre med å fremme Bygdøys beste i disse sakene, så må vi stå sammen. Politikerne og etatene har ikke behandlet sykkel/gangvei problemet her på Bygdøy siden 2018, utenom at det er vedtatt å legge sykkel og gangvei mellom Folkemuseets inngang og Vikingskipene (i forbindelse med utbygging av Vikingtidsmuseet). Resten av sykkel/gangvei prosjektet er ikke vært diskutert.

Utgangspunktet for Bygdø Vel og oss i Trafikk og sykkel/gangvei-prosjektet er å se på hvordan vi som bor på Bygdøy kan være med på å utforme et godt trafikkmiljø. Fokus er sykkel/gangvei, trafikkavvikling og kollektivtransport inklusive ferge. Vi er klar over at dette er et meget omfattende prosjekt, men vi ønsker først og fremst å se på en god løsning på sykkel/gangvei prosjektet og på hvordan vi kan se på kollektivtrafikken til og fra Bygdøy.  Vi er allerede i gang med dette og har avtalt møter med flere av aktørene, som Ruter, Bygdø Fergen og Museene.

Gruppen som består av:

Pia Falk Lind, Arne Gregersen og Julie Maske fra Bygdø Vel,

Ingrid Torp, Fredrik Sneve, Einar Kjerschow og Christian F Meidell Lange som representerer seg selv og som flere kjenner fra lokalmiljøet.

Vi avholdt et veldig konstruktivt og positivt møte 16. januar 2020 hvor vi alle var enige om at vi ønsker å se på den best mulige løsningen for Bygdøy og  hvordan vi kan få prosessen i gang igjen.

Ønsket og intensjonen er vi sammen kan få til en god fremdrift og hvor vi kan legge frem tanker ideer og konkrete tiltak til beste for Bygdøys befolkning.